Preskočiť na obsah

ElektroinŠtalácie

Komplexné elektroinštalačné služby v priemyselnom odvetví

ELPATT spol. S r. o.

Spoločnosť ELPATT spol. s r. o. od svojho založenia v roku 1995 úspešne pôsobí na trhu v oblasti elektroinštalačných služieb a má za sebou nespočetné množstvo veľkých aj malých projektov a stovky spokojných zákazníkov.

ZAMERANIE

Hlavnou oblasťou nášho pôsobenia sú dodávky a služby v oblasti prevádzkového rozvodu silnoprúdu, merania a regulácie, výroby rozvádzačov a inteligentého osvetlenia so špecializáciou v priemyselných odvetviach. Pôsobíme tiež vo sfére implementácie riešení dodatočných rozvodov z obnoviteľných zdrojov pre kompenzáciu nákladov na spotrebu elektrickej energie, opravy a údržba rozvodov v rámci budov a priemyselných areálov…

PARTNERI

Naši klienti

PLÁNOVANIE

Projekt na mieru

Každý projekt je jedinečný a preto je pred jeho realizáciou nutné plánovanie a to z hľadiska potrieb klienta, náročnosti, efektívnosti, dĺžký trvania a celkových nákladov. V prípade zavádzania sietí z obnoviteľných zdrojov ide zasa o plánovanie návratnosti investícií.

Elektrotechnické zariadenia

Dodávka a montáž elektrotechnických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane beleskozvodov a uzemnení.

Meracia a regulačná technika

Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky.

Slaboprúdové a optické inštalácie

Dodávka a montáž slaboprúdových inštalácií a optických sietí.

Údržba a servis

Údržba a servis elektrotechnických zariadení v priemysle.

Inteligentné osvetlenie

Návrh a realizácia inteligentného riadenia osvetlenia s možnosťou úspory energie až 70%.

Výroba rozvádzačov

Projekcia, výroba a inštalácia elektrických rozvádzačov.